Pal. Mykolo Sopočkos relikvijų išstatymas Kaišiadorių katedroje (2016 10 16)

  Jubiliejinių Gailestingumo metų Misijų sekmadienį - spalio 16 d. - Kaišiadorių katedroje nuolatiniam pagerbimui buvo išstatytos palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos relikvijos.

Pamaldos prasidėjo iškilminga liturgine eisena, kurioje buvo nešama ir pal. Mykolo Sopočkos relikvija. Šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Įžangos žodyje ganytojas priminė apie gailestingumo apaštalų - šv. Faustinos bei jos dvasios tėvo pal. Mykolo Sopočkos reikšmę bei pasveikino tikinčiuosius, o ypač svečius iš Balstogės arkivyskupijos – vyskupą pagalbininką habil. dr. Henryk Ciereszko ir Balstogės kunigų seminarijos dėstytoją kun. kan. Dariusz Wojtecki, kurie perdavė Kaišiadorių katedrai neįkainojamą dovaną – pal. M. Sopočkos relikviją.

Homilijos metu vyskupas H. Ciereszko atskleidė įstabų Dievo gailestingumo slėpinį išganymo istorijoje. Jis priminė, jog mūsų žemėje – Vilniuje vyko visam pasauliui nepaprastai svarbūs įvykiai – Gailestingojo Jėzaus apsireiškimai šv. Faustinai. Pamokslininkas atskleidė Apvaizdos vedimą per Dievui atvirus žmones. Tai pasireiškė per Vilniaus vyskupą pal. Jurgį Matulaitį, kuris 1924 m. pakvietė grįžti kun. M. Sopočko iš Varšuvos į Vilnių, kur jis 1933 m. sutiko šv. Faustiną ir tapo jos nuodėmklausiu. Anuomet ses. Faustina „Dienoraštyje“ savo dvasios tėvą apibūdino kaip kunigą pagal Jėzaus širdį. Patyręs per ses. Faustiną gautų apreiškimų tikrumą kun. Mykolas sudarė sąlygas atsirasti Gailestingojo Jėzaus paveikslui (dail. E. Kazimirovskis), išspausdino pirmąją brošiūrą su maldomis Dievo gailestingumui bei pats nepailstamai apie tai skelbė pamoksluose. Trokšdamas, kad gailestingumo žinia plačiau plistų kun. M. Sopočko pamokslavo taip pat ir Kaišiadorių vyskupijos parapijose - Žiežmariuose, Alytuje bei Merkinėje. Taip jis patraukė ir Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio dėmesį, kuris savo archyve ne tik turėjo kun. M. Sopočkos straipsnius apie Dievo gailestingumą, bet privačioje koplyčioje buvo įsitaisęs ir Gailestingojo Jėzaus paveikslą, kuris dabar traukia piligrimus Kaišiadorių katedros Dievo Gailestingumo koplyčioje.

Po šv. Mišių liturginė eisena su pal. Mykolo Sopočkos relikvija pajudėjo link Gailestingumo koplyčios, kurioje ji buvo patalpinta į relikviariumą šalia šv. Faustinos relikvijos. Pamaldos baigėsi šaukiantis pal. Mykolo užtarimo litanijos žodžiais.

Svečiai privačiai aplankė Dievo tarno Teofiliaus Matulionio kapą kriptoje ir ten meldėsi, kad Dievo tarnas greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju.

Mons. dr. Algirdas Jurevičius 

Šio renginio nuotraukas ir Dievo žodžio skaitinius su vyskupo H. Ciereszko homilija galima rasti čia:   H