Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO minėjimas ir atlaidai (2023 m. liepos 8-16 d. Marijampolė)