PALAIMINTOJO TEOFILIAUS 150 METŲ GIMIMO SUKAKTIES ŠVENTIMAS ALANTOJE (2023-06-22)