PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO MINĖJIMAS KAIŠIADORIŲ KATEDROJE - 2019 m. birželio 14 - 16 d.

 

Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui bus išstatytas katedroje birželio 14-16 d. nuo 8 iki 20 val.

 

Birželio 14 d. (penktadienis) - Palaimintojo Teofiliaus liturginis minėjimas. Gedulo ir vilties diena. Švč. Jėzaus Širdies garbei skirta diena.

 • 10 val. - Šv. Mišios aukotojų intencija.

  11.30 - 12 val. - Rožinio malda.

  12 val. - Šv. Mišios. Padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę.

  13 - 14 val. - Švč. Sakramento adoracija.

  14 - 15 val. - Rožinio malda.

  15 - 16 val. - Gailestingumo Valanda.

  16 - 17.30 val. - Šlovinimas.

  18 val. - Šv. Mišios ir birželinės pamaldos. Meldžiamės už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę.

 

Birželio 15 d. (šeštadienis) - Švč. Mergelės Marijos Širdies garbei skirta diena.

 • 10 val. - Šv. Mišios aukotojų intencija.

  11.30 - 12 val. - Rožinio malda.

  12 val. - Šv. Mišios. Meldžiamės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei.

  13 - 14 val. - Švč. Sakramento adoracija.

  14 - 15 val. - Rožinio malda.

  15 - 16 val. - Gailestingumo valanda.

  16 - 17. 30 val. - Šlovinimas.

  18 val. - Šv. Mišios. Meldžiamės už mirusius Kaišiadorių vyskupijos ganytojus, kunigus ir tikinčiuosius.

 

Birželio 16 d. (sekmadienis) - Palaimintojo Teofiliaus Beatifikacijos sukakties šventė.

 • 8 val. - Šv. Mišios aukotojų intencija.

  10 val. - Šv. Mišios aukotojų intencija.

  12 val. - Šv. Mišios. Meldžiame malonės, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju.

  13 – 14 val. - Švč. Sakramento adoracija.

  14 - 15 val. - Rožinio malda.

  15 - 16 val. - Gailestingumo valanda.

  16 -17.50 val. - Šlovinimas.

  18 val. - Šv. Mišios. Meldžiamės už Tėvynę Lietuvą.

 

Minėjimo dienomis Švč. Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.

Visus kviečiame drauge švęsti ir dėkoti Dievui už Palaimintąjį Teofilių !

 

Renginiuose bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti kaisiadoriuparapija.lt, teofilius.lt ar kitose internetinėse svetainėse.