Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadorių katedroje 2022 m. birželio 12 ir 14 d.

 

Prieš penkerius metus – 2017 m. birželio 25 d. vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas Palaimintuoju.

Nuotrauka iš kaisiadoriuparapija.lt archyvo.

 

PAMALDŲ TVARKA KATEDROJE

 

Birželio 12 d. – sekmadienis:

Meldžiame Palaimintojo Teofiliaus užtarimo mūsų šeimoms ir Tėvynei.

 

8 ir 10 val. – Šv. Mišios. Švč. Trejybės iškilmės liturgija.

10 val. – Katechezė (Sielovados centras, Birutės g. 9): Šeima – dovana Bažnyčiai, Bažnyčia – dovana šeimai – J. Bernatonienė.

11.30 val. – Rožinio malda Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje (Marijos radijo transliacija).

 

12 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS. Šeimos metų ir Sinodinio kelio programos užbaigimas vyskupijoje. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija. Mišiose gieda katedros choras (Marijos radijo transliacija).

14 val. – Šeimų agapė.

15 val. – Gailestingumo vainikėlis katedroje (Marijos radijo transliacija).

17 val. – Švenčiausiojo Sakramento adoracija Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Maldai vadovauja – kun. M. Talutis (Marijos radijo transliacija).

 

18 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – kun. Marius Talutis, Palaimintojo Teofiliaus kanonizacijos bylos Postulatorius. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija (Marijos radijo transliacija).

 


 
Birželio 14 d. – antradienis:

Meldžiame, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

 

8.30 val. – Šv. Mišios. Palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio liturgija.

11.30 val. – Rožinis Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje (Marijos radijo transliacija).

 

12.00 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Lietuvos vyskupai. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija (Marijos radijo transliacija).

13.30 val. – Gyvojo rožinio draugijos konferencijos (Sielovados centras, Birutės g. 9): Dvasinis įvaikinimas – kun. A. Adukowski; Negimusio kūdikio įasmeninimas – N. Baltrūnienė; Artimo meilės skatintojau, melski už mus! – kun. M. Talutis.

14 – 17.45 val. – Švenčiausiojo Sakramento adoracija katedroje: 14 val. – Rožinis, 15 – 16 val. – Gailestingumo vainikėlis ir Kryžiaus kelias (Marijos radijo transliacija).

 

18.00 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM. Gieda – Miežiškių parapijos choras (Panevėžio vyskupija). Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija.

19.00 val. – Babriškių parapijos padėkos Voto ir Komuninės katedrai įteikimas.

19.15 val. – Musica humana sakralios muzikos koncertas Katedroje. Meno vadovas ir dirigentas R. Beinaris.

 

Teofilius.lt