Pamaldų tvarka karantino metu (nuo balandžio 27 d.)

 

Šv. Mišios šiokiadieniais švenčiamos - 8.30 ir 18 val. - ribotam skaičiui tikinčiųjų!

Sąlygos dalyvaujantiems Mišiose: pamaldų dalyviai privalo dėvėti veidą dengiančias kaukes ir laikytis saugaus atstumo -  1-2 m. Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Nerekomenduojama lankytis bažnyčiose tikintiesiems, priklausantiems rizikos grupei ar turintiems ligos simptomų, taip saugant save ir kitus.

Kol tęsis karantinas, sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis tikintieji atleidžiami nuo dalyvavimo šv. Mišiose. Tomis dienomis kviečiama melstis namuose, jungiantis į šv. Mišių auką televizijos, radijo, interneto transliacijos dėka, ir priimant dvasinę Komuniją.

Dėl šv. Mišių užsakymo ir kitų sielovados patarnavimų - kreiptis šiais telefonais: (klebonas) 8 655 25 5502, (vikaras) 8 620 25 214 arba bažnyčios raštinėje (po pamaldų). Galintiems paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms (nesant galimybės perduoti auką į rankas), prašoma aukoti ir internetu - į parapijos sąskaitą - LT715011800014000145 (grafoje "Mokėjimo paskirtis" nurodyti: „Auka“ ar, pvz.: "Sekmadienio rinkliava").

 

Klebonija: T. Brazio g. 6A, el. paštas: kaisiadoriup@gmail.com

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija