Pamaldų tvarka nuo gegužės 10 d.

Šv. Mišios katedroje:

- sekmadienį – 8, 10, 12 ir 18 val.

- pirmadienį - penktadienį - 8.30 ir 18 val.

- šeštadienį - 10 ir 18 val.

Sąlygos dalyvaujantiems Mišiose: pamaldų dalyviai privalo dėvėti veidą dengiančias kaukes ir laikytis saugaus atstumo bažnyčioje -  1-2 m. Šv. Komunija dalijama tik į rankas.

Nerekomenduojama lankytis pamaldose: priklausantiems rizikos grupei ar turintiems ligos simptomų, taip saugant save ir kitus.

Kol tęsis karantinas, sekmadienį ir įsakytų švenčių dienomis tikintieji atleidžiami nuo privalomo dalyvavimo šv. Mišiose bažnyčiose. Tomis dienomis galima melstis namuose, jungtis į šv. Mišių auką Marijos radijo, interneto transliacijų dėka, ir priimti dvasinę Komuniją.

Žiūrėti plačiau: LVK 2020-05-07 nutarimai ...

Kurijos info