Parapijos jaunimo skelbimai

 

Kovo 24 d. (antradienį), 17.20 val.  kviečiame parapijos jaunimą rožinio maldai. Maldos metu apmąstysime Kančios slėpinius.

 

Kovo 29 d. (sekmadienį), prieš šv. Mišias, jaunimas bus paruošęs parapijiečiams verbas, kurias galėsite įsigyti. Surinktos aukos už verbas bus panaudotos aktyvaus parapijos jaunimo vasaros stovyklai organizuoti. Tokiu būdu išreiškime jaunimui dėkingumą už visą tai, ką daro mūsų parapijoje.