PASITIKIME KŪDIKĖLIO JĖZAUS GIMIMĄ SU ROŽINIO MALDA