PELENŲ diena. GAVĖNIOS pradžia (2020-02-26)

   Pelenų trečiadienį - vasario 26 d. - Bažnyčia pradeda Gavėnią – keturiasdešimties dienų laikotarpį, skirtą pasirengti šv. VELYKOMS, Jėzaus Kristaus Prisikėlimui. Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti. Pelenų trečiadienis yra pasninko diena.

Plačiau: Bernardinai.lt