Pelenų trečiadienis – Pasninko ir maldos už taiką Ukrainoje diena (2022-03-02)

Popiežius Pranciškus visus Bažnyčios narius paragino Pelenų trečiadienį, tai yra, šiandien, pasninkauti ir melstis už taiką Ukrainoje. Popiežius sako, kad „pagal Jėzaus mokymą pasipriešinti velniškai smurto beprasmybei reikia Dievo ginklais – malda ir pasninku. Dievas yra taikos, ne karo Dievas, Jis visų mūsų Tėvas ir nori, kad būtume broliai, o ne priešai“, – sako Popiežius (žr. plačiau: Pelenų trečiadienis – pasninko ir maldos diena už taiką Ukrainoje - Vatican News).

Vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi, kuris Pelenų trečiadienį paskelbė Maldos ir pasninko už taiką diena, Lietuvos vyskupai kviečiame ir toliau už taiką melstis Rožinio malda. “Melskime, kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir Ukrainos žmonės vėl galėtų netrukdomi gyventi taikoje”, - sako Lietuvos vyskupai, žr. plačiau: Kvietimas melsti taikos | Lietuvos Vyskupų Konferencija (lcn.lt).

Nuo seno Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas. Pasninkas - kai nevalgoma mėsos ir tik kartą per dieną sočiau prisivalgoma, o kitus kartus tik užkandama. Pasninko privalu laikytis tik suaugusiems asmenims. Susilaikymas tik nuo mėsiškų valgių - būdingas visais metų penktadieniais, jo privalu laikytis asmenims nuo 14 amžiaus, o nesaisto tų, kurie negali pasirinkti maisto, taip pat ligonių... Toks - fizinis kūno apmarinimas krikščionybėje savaime nėra tikslas, bet turi ugdyti dvasinį apsimarinimą, kai ko nors atsisakoma dėl aukštesnių - krikščioniškųjų vertybių kaip mielės artimui, gailestingumo darbų...

Kurijos informacija