Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai „PALAIMINTI GAILESTINGIEJI: JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO“, skirto Jubiliejiniams Gailestingumo metams 2016-04-23

     Balandžio 23 dieną vyko Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai „PALAIMINTI GAILESTINGIEJI: JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO“, skirto Jubiliejiniams Gailestingumo metams, Pasaulio jaunimo dienoms Krokuvoje ir Gyvybės dienai paminėti. Piligrimai savo kelionę pradėjo jaukioje, pradžiai ypač tinkamoje Alytaus Šventų Angelų Sargų bažnyčioje. Ten gavo visus piligrimui ilgą kelią padedančius įveikti reikmenis: palaiminimą, giesmynėlį ir tikinčiųjų maldas.

    Tokio pobūdžio žygis susilaukė nemažai dėmesio – 35 kilometrus įveikti pasiryžo net pustrečio šimto žmonių!  Kadangi tai nebuvo paprastas turistinis žygis, tai ir ėjusių jame tikslas buvo daug didesnis nei pasiekti kokią nors poilsiavietę. Viso žygio metu kiekvienas turėjome progą savo žingsnius įprasminti intencijomis, kurios po to nugulė po kryžiumi Pivašiunų bažnyčios kalnelyje.

    Distancija tikrai neišgąsdino, nes visos kelionės metu buvo giedamos giesmės: vieni jas giedojo garsiai, kiti kiek tyliau lyg paversdami giesmę tylia malda, o tas dar labiau žavėjo. Dalyvius svetingai priėmė aplinkinių kaimų tikintieji, trumpose stotelėse įkvėpdami piligrimams dar daugiau jėgų ir dvasinės stiprybės.

     Žygį užbaigė šventųjų mišių šventimas nuostabioje Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Šventoriuje buvo įstatytas kryžius, visi prie jo prisilietę jautėsi apdovanoti, išklausyti. Tokie žygiai kaip šis nepalieka abejingų – nesimatė dalyvių veiduose nei nuovargio ,nei skausmo, tik nuoširdi nedrąsi šypsena rodanti absoliučią pergalę prieš visus kamavusius vidaus demonus: nerimą, susirūpinimą ar kokį kitą sunkų išgyvenimą.

Greta Jarmalavičiūtė, Daugų parapija, Kaišiadorių vyskupija

Nuotraukas galima pamatyti nuotraukų galerijoje pagal nuorodą:
Nuotraukos Viktorijos Kalinauskaitės.