Popiežiaus maldos intencija gruodžio mėnesiui

Melskimės, kad žmonės su negalia atsidurtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos skatintų integracijos programas, kuriose būtų vertinamas jų aktyvus dalyvavimas.

Vieni iš pažeidžiamiausiųjų yra žmonės su negalia. Kai kurie iš jų atstumiami dėl išankstinių nuostatų ar šių žmonių jų padėties neišmanymo. Pilietinės institucijos turi juos remti, suteikdamos galimybę mokytis, įsidarbinti ir reikšti savo kūrybiškumą. Reikia programų ir iniciatyvų, kurios skatintų įtrauktį. Tačiau svarbiausia – reikia mylinčių širdžių, kurios norėtų juos palydėti. Reikia šiek tiek pakeisti savo mąstyseną, kad sugebėtume vertinti šių skirtingus gebėjimus turinčių žmonių indėlį ir talentus tiek visuomenės, tiek Bažnyčios gyvenime. Tad ir sukurti visiškai įtraukią parapiją reiškia ne tik pašalinti fizines kliūtis, bet ir suprasti, kad turime nustoti kalbėti apie „juos“ ir pradėti kalbėti apie „mus“.

VATICAN NEWS