Popiežiaus maldos intencija liepai: už teisingumo vientisumą

Liepos mėnesį popiežius Pranciškus ir Pasaulinės maldos su popiežiumi tinklas kviečia kartu melstis už tuos, kurie užtikrina itin svarbią teisingumo funkciją kiekvienoje visuomenėje, – už teisėjus, advokatus, prokurorus ir kitus teisingumo sektoriaus darbuotojus, už jų integralumą, moralinį vientisumą, nešališkumą, išmintingumą.

Maldos intencijos video žinioje popiežius pažymi:

Nuo teisėjų priklauso sprendimai, kurie daro įtaką asmenų teisėms ir gėriams.

Tam, kad išliktų nepriklausomi, teisėjai turi būti nešališki ir atsispirti spaudimui, nes tai gali suteršti sprendimus, kuriuos jie turi priimti.

Teisėjai turi sekti Jėzaus, kuris niekada nesidera dėl tiesos, pavyzdžiu.

Melskimės, kad visi tie, kurie užtikrina teisingumą, išliktų moraliai vientisi ir kad neteisingumas pasaulyje netartų paskutinio žodžio.

Pasaulinės maldos su popiežiumi tinklas primena, jog korupcijos teisingumo sektoriuje reiškinys kenkia asmenų ir tautų taikai bei gerovei. Jis drasko visuomenės audinį ir tai kelia popiežiaus susirūpinimą. Be to, teisingumo sektoriaus sugedimas dažniausiai paliečia tuos, kurie yra neturtingi ir silpni.

Todėl tokiame socialiniame kontekste, kuriame skurdas, badas ir kančia nėra naujiena, itin svarbu, kad teisingumo sektoriuje nepradėtų tarpti kriminalinė nelegalumo kultūra ir būtų užtikrintas tinkamas valstybės institucijų veikimas.

Teisingumas negali būti tarsi rūbas, kuriuo apsirengiama kartas nuo karto, einant į šventę. Todėl yra svarbu, kad priimantieji sprendimus ir vykdantieji teisingumą remtųsi įstatymu, o ne kitais, paslėptais ir tamsiais, interesais, veiktų skaidriai ir nešališkai, nepriklausomai.

Tam reikia, kaip birželio pradžioje  įvykusiame susitikime su teisėjais iš Lotynų Amerikos pabrėžė popiežius Pranciškus, asmeninio moralinio vientisumo ir drąsos. Nes teisingumo ir asmenų teisių užtikrinimas gali tapti nelygia kova, kaip yra patyrę daug teisėjų, prieš neteisingumo sistemas ir galingas komunikacijos sistemas, kurios iškraipo teismų sprendimų prasmę, įtikinėja abejoti jų sprendimais arba surezga bylas patiems teisėjams.

Šios temos yra universalios, jos pranoksta geografines ir laiko ribas, kaip liudija jų atspindžiai Jėzaus palaiminimuose: „Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti“; „Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais“; „Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė“ (žr. Mt 5).

„Specialioji popiežiaus maldos intencija yra skirta tiems, kurių rankose – daugybės žmonių likimas, nes, kai teisingumas pasiekia per vėlai ar visai nepasiekia, tai sukelia daug skausmo ir kančios“. Neteisingumas neturi tarti paskutinio žodžio, rašo savo komunikate Pasaulinio maldos su popiežiumi tinklas, popiežiškąjį pripažinimą gavusi asociacija, vykdanti misiją sutelkti katalikus maldai ir veiksmams didžiųjų žmonijos ir Bažnyčios iššūkių akivaizdoje. Šie iššūkiai yra pateikiami maldos intencijos forma. (RK / Vatican News)