Pristatyta nauja knyga – „Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas“

 

Šių metų spalį Kaišiadorių vyskupijoje – Birštone ir Kaišiadoryse – pristatyta nauja knyga – „Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas“. Knygos autorė  ir sudarytoja – VDU Katalikų teologijos fakulteto daktarė Jurgita Fedorinienė, artimai pažinojusi kunigą nuo jaunystės.

Naujos knygos pasirodymas neatsitiktinis – šiemet sukako 100 metų nuo Česlovo Kavaliausko gimimo, kuris daugeliui žinomas dėl Naujojo Testamento vertimo ar pašnekesių radijo laidose.

Knygą sudaro penkios dalys – 1) Kunigo rašytinis palikimas – teologinio palikimo svarbiausių įžvalgų apžvalga kaip „netiesinės“ teologijos samprata, 2) Bendrasis įvadas į Šv. Raštą, parengtas 1978 m., 3) Reikšmingiausi rankraščiai – „Trumpas įvadas į krikščionybę“, „Dievas ir moderni fizika”, kita, 4) Kunigo vertimai – „Giesmių giesmė“, „Didache“, kita, 5) Nuotraukos.

Knygos įvado autorius – kun. dr. Gediminas Jankūnas pastebi, kad ši knyga naudinga tuo, jog dar kartą ar net visiškai naujai išgirstame Naujojo Testamento vertėjo – kun. Č. Kavaliausko balsą, jo „Bendrame įvade į Šv. Raštą“, „Trumpame įvade į Krikščionybę“ ar „Netiesinio mąstymo teologijoje“, kituose tekstuose [..] Č. Kavaliauskas juose išryškėja kaip tikras Vatikano II Susirinkimo dvasią pajutęs ir į jos kvietimą sugrįžti prie šaknų ad fontes atsiliepęs Bažnyčios narys ir ganytojas…

Knygą galima įsigyti pas autorę.

Kunigo Česlovo Kavaliausko publikuoti darbai:

Didžiausias jo darbas – Naujojo Testamento vertimas iš originalo – senosios graikų kalbos. Šiam darbui pašventė ne vienerius metus, pavedus Lietuvos vyskupijų ordinarų Liturginei komisijai. Versdamas Naująjį Testamentą kun. Č. Kavaliauskas kruopščiai siekė lietuviškų atitikmenų tikslumo, kad vertimu kuo labiau padėtų skaitytojui prisiliesti prie originalaus teksto. Vertimas, kurį redagavo kun. Vaclovas Aliulis, pirmą kartą buvo publikuotas 1972 m. ir iki šiol naudojamas Liturgijoje.

Taip pat vertė – iš graikų kalbos „Euzebijaus Cezariečio Bažnyčios istoriją“ – 1–7 sk. (išleista 1993 m.), Senojo Testamento „Giesmių giesmės knygą“, iš lotynų – „Romos mišiolo“ poetinius tekstus (išleistas 1987 m.), iš anglų ir kitų kalbų – pasaulietinės poezijos kūrinių ar jų fragmentų.

Parašė „Trumpą teologijos žodyną“ (išleistas 1992 m.), straipsnių rinkinį „Teologija šiandien“ (išleista 1995 m.), knygą „Tarp fizikos ir teologijos“ (išleista 1998 m.) ir poezijos rinkinį „Pažadėtoji žemė“ (išleistas 2000 m.).

Redagavo (su kun. M. Petkevičiumi) Vatikano II Susirinkimo nutarimų (išleisti 1968 m.) ir kun. A. Liesio Psalmyno (su kun. V. Aliuliu, išleistas 1973 m.) vertimus.

Nepriklausomybės metais bendradarbiavo spaudoje, radijo laidose. Paskutiniais gyvenimo metais, gyvendamas Kaišiadoryse, dėstė Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų parengimo kursuose, skaitė paskaitas kunigams ir kitose auditorijose. 2011 m. išleistas kun. Č. Kavaliausko straipsnių rinkinys „Eschatologija žmogui ir pasauliui“ (papildytas leidimas – 2013 m.).

Kurijos informacija