Ramių ir Dievo malonėmis gausių Šv. Velykų švenčių!

Mieli parapijiečiai,

   Velykų dieną riba tarp laiko ir amžinybės tampa permatoma. Viešpaties prisikėlimas dovanoja mums tai,  kas svarbiausia: Atleidimą,  Gyvenimą,  Meilę. Tegul šie svarbiausi dalykai lydi ir Jūsų žingsnius. Prisiminkime Pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimo pavyzdį.  Jį lydėjo tremtis ir kalėjimai... Bet visa tai prabėgo ir tarsi neliko jokio liūdesio, nuoskaudų, kaltinimo. Jėzus jam buvo Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Tik be galo gyvas tikėjimas,  kad su juo visuomet keliauja Prisikėlęs Kristus, padėjo tiek daug pakelti ir iškęsti.

  Šios Velykos kitokios, su "uždarytomis durimis". Bet Prisikėlęs Jėzus ir esant durims uždarytoms atėjo, ir atsistojo tarp apaštalų. Teįžengia Prisikėlęs Kristus ir į mūsų namus,  teaplanko mūsų šeimas ir tepripildo jas džiaugsmo ir vilties.

Ramių ir Dievo malonėmis gausių Šv. Velykų švenčių!
 
Mons. Rimvydas Jurkevičius