SKELBIMAI

1.  Š. m. rugsėjo mėn. 19 d.  šeštadienį Kaišiadorių katedroje: PAŠVĘSTOJO GYVENIMO PRISTATYMAS.

18.00 val.- Šv. Juozapo koplyčioje seserys salezietės pristatys pašvęstąjį gyvenimą.
19.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už seserų saleziečių geradarius.
Po šv. Mišių bus galima įsigyti seserų rankų darbo gaminių bei spaudos Pašvęstojo gyvenimo tema.
Nuoširdžiai visų laukiame.
 
 
2.  Mieli Tėveliai,
 Mūsų parapijoje pradedamas vaikų ruošimas Pirmąjai išpažinčiai ir Komunijai.   Rugsėjo  20 d.  po 10 val. šv. Mišių katedroje susitiksime su parapijos klebonu.
Nuoširdžiai visų laukiame.