SKELBIMAI

Dėl Gailestingumo metų paskelbimo ir durų atvėrimo katedroje.  

Popiežius Pranciškus laišku tikintiesiems „Gailestingumo veidas“ visoje Bažnyčioje skelbia Jubiliejinius Gailestingumo metuskviesdamas ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patiems tapti gyvais Dievo gailestingumo veikimo ženklais.

Šventieji Gailestingumo metai prasidės šių metų gruodžio 8-ąją, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventėje. Tą dieną popiežius atvers Šventąsias Gailestingumo duris Romoje, kad kiekvienas, kuris žengs pro jas, patirtų atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę ir, kad gailestingumui vertųsi visų žmonių širdys... 

Gruodžio 8 d., pradedant Šventuosius Gailestingumo metus, Kaišiadorių katedroje 12 val. bus švenčiamos Šventųjų metų atidarymo vyskupijoje pamaldos – šv. Mišios. Pamaldoms vadovaus Kaišiadorių vyskupas. Kviečiame dalyvauti. Gailestingumo durys taip pat bus atvertos ir Kaišiadorių katedroje, kuri yra visų vyskupijos bažnyčių motina. Šventąsias duris į Dievo gailestingumo koplyčią, esančią katedroje, trečiąjį advento sekmadienį - gruodžio 13 d. 10 val. – prieš šv. Mišias atvers Kaišiadorių vyskupas. Kviečiame dalyvauti.

Dėl akcijos „Gerumas...“ 

Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”. Caritas per šį Adventą prašo už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Šias žvakeles Kaišiadorių parapijoje bus galima įsigyti po pamaldų katedroje.

 

Dėl Atgailos pamaldų. 

Paskutinį advento sekmadienį – gruodžio 20 d. 17 val. katedroje vysk Atgailos pamaldos su individualia išpažintimi; pamaldoms vadovaus Kaišiadorių vyskupas.  Kviečiame dalyvauti. 

 

Dėl Krikščioniškos spaudos prenumeratos. 

 Artėjant naujiems kalendoriniams metams primename galimybę prenumeruoti katalikišką spaudą. Kaip žinote, tokių leidinių šiais laikais turime, tai yra: „ARTUMA“ – mėnesinis žurnalas krikščioniškai šeimai, „ŽODIS TARP MŪSŲ“ – kasdienių liturginių Šv. Rašto skaitinių meditacijos. Taip pat krikščioniškos krypties leidiniai - „ATEITIS“ – ateitininkų leidinys jaunimui, „NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI“ – religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis, „XXI AMŽIUS“ – krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis. Šiuos leidinius, kaip ir kitą spaudą, galima užsiprenumeruoti redakcijose, o taip pat Lietuvos pašto skyriuose bei internetu. Skaitykite katalikišką spaudą!