SKELBIMAI

 

Dėl šv. Juozapo iškilmėsKovo 19 d. – šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos globėjo iškilmė liturgijoje. Katedroje pamaldos – 8.30, 12 ir 18 val. Šv. Mišias 12 val. celebruos Kaišiadorių vyskupas ordinaras ir vyskupas emeritas, taip pat vyskupijos dekanai - melsis už vyskupiją, jos tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, taip pat bus paminėta Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio amžiaus 80-mečio sukaktis. Kviečiame dalyvauti pamaldose. 

Dėl Verbų sekmadienio. Kovo 20 d. - Verbos - Viešpaties kančios sekmadienis; tą dieną prieš (visas) Mišias katedroje bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos verbos, o prieš Sumą bus daroma Verbų procesija. Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių išganymo slėpinių šventimui. Šį laiką tikintiesiems dera praleisti rimtyje, o Didįjį tridienį apsilankyti bažnyčioje, dalyvauti pamaldose, daugiau pasimelsti.

 

Klebonas