SKELBIMAI

1. Paskutinę Velykų liturginės iškilmės dieną Visuotinė Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį. Šia proga, balandžio 3 d. 12 val. Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Dievo gailestingumo atlaidai, suteikti katedros Dievo Gailestingumo koplyčiai, ir paminėta Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukaktis. Kaišiadorių vyskupija buvo įsteigta 1926 m. balandžio 4 d. Apaštaline konstitucija "Lituanorum gente" (Lietuvių tauta), Lietuvoje įsteigus Bažnytinę provinciją su 5 vyskupijomis – Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių, Vilkaviškio ir Kauno arkivyskupija.
Kviečiame dalyvauti.

2. Balandžio 3 d., po šv. Mišių 12 val., Kaišiadorių parapijos jaunimas katedros šventoriuje kvies pasivaišinti jų keptais sausainiais ir arbata, taip pat šių kepinių bus galima įsigyti. Surinktos aukos bus skirtos parapijos jaunimo kelionei į Pasaulines jaunimo dienas Krokuvoje ir vasaros stovykloms. Dėkojame už paramą.

Kurija / Klebonas