Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2014-05-25)

  • Ateinantį sekmadienį – birželio 1 d. - Šeštinės, Viešpaties žengimo į dangų liturginė iškilmė. Prieš Sumą – Šeštinių procesija katedros šventoriuje. Kviečiame dalyvauti!

 

  • Bažnyčia kviečia tikinčiuosius devynias dienas prieš Sekmines kasdien melstis į Šventąją Dvasią, kalbėti arba giedoti maldą „Dvasia, Viešpatie, ateik..“ Nuo šio penktadienio ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj bendruomeninės maldos.

 

  • Ateinantį sekmadienį – birželio 1 d. - minėsime Tėvo dieną. Šv. Mišios katedroje 8, 10 ir 12 val. bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius Tėvus, o vakare 19 val. - už mirusius Tėvus. Šv. Mišos dar bus švenčiamos ir kitą pirmadienį - birželio 2 d. - 19 val.

 

  • Birželio 1 d., pradėsime Birželines pamaldas, skirtas Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos katedroje šiokiadieniais - po šv. Mišių 19 val., o sekmadieniais - prieš sumos šv. Mišias.