Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2015-02-08)

 

Dėl maldų už ligonius

Vasario 11 d. (trečiadienį) minima Pasaulinė ligonių diena. Tą dieną Bažnyčią kviečia tikinčiuosius pasimelsti už ligonius, prašant jiems kantrybės ir sveikatos, taip pat už gydytojus ir slaugytojus, kad jie nestokotų atsidėjimo ir meilės savo tarnystėje. Šią dieną taip pat tinka aplankyti sunkiai sergančius žmones...

 

Dėl Valentino dienos

Šv. Valentino dienos išvakarėse - vasario 13 d. - (penktadienį) parapijos sutuoktinius 18 val. kviečiame dalyvauti šv. Mišiose katedroje ir priimti šeimos palaiminimą, o po Mišių - 19 val. - susiburti Vyskupijos sielovados centre – Birutės g. 9 - šlovinimui, liudijimams, šokiui ir agapei…

 

Dėl Vasario 16-osios minėjimo

Vasario 16-osios išvakarėse, ateinantį sekmadienį, kaip kasmet, Kruonyje vyks Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas, kur 1946 m. vasario 15 d. buvo nužudyti partizanai – kovotojai už Lietuvos laisvę. Minėjimas prasidės 17 val. šv. Mišiomis Kruonio parapijos bažnyčioje; Mišias švęs Kaišiadorių vyskupas emeritas.

Kaišiadorių Katedroje už Tėvynę kviečiame pasimelsti ateinantį sekmadienį...

 

Klebonas