Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2015-03-08)

Dėl Atgailos pamaldų

Gavėnios metu tikintieji kviečiami atgailai. Kovo 22 d. – V gavėnios sekmadienį - 17 val. katedroje vyks Atgailos pamaldos su individualia išpažintimi. Iš anksto kviečiame dalyvauti bei primename, jog išpažinčių katedroje klausoma kiekvieną dieną - pusę valandos prieš Mišias...

 

Dėl maldų už Tėvynę

Trečiadienį - kovo 11-ąją - Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena; šią dieną kviečiame tikinčiuosius pasimelsti už Tėvynę; šia intencija katedroje šv. Mišios - 8.30 val...  

 

Klebonas