Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2015-06-28)

Šį sekmadienį - birželio 28 d. - 12 val., Lietuvos televizija transliuos šv. Mišias iš Alytaus - Lietuvos jaunimo dienų renginio. Lietuvos jaunimo dienos – didžiausias jaunimui skirtas renginys Lietuvoje, kurį organizuoja Katalikų Bažnyčia. Renginys vyksta kas ketveri metai skirtinguose Lietuvos miestuose. Iš Kaišiadorių vyskupijos dalyvauti šiame renginyje užsiregistravę daugiau nei 400 jaunuolių. Kviečiame žiūrėti.

 

Šį sekmadienį katedroje daroma rinkliava, kaip buvo skelbta, bus skiriama Apaštalų Sosto reikmėms – popiežiaus labdaringai veiklai paremti; tokios rinkliavos per petrines ar artimiausią šiai šventei sekmadienį daromos daugumoje pasaulio bažnyčių. Dėkojame už aukas.

 

Šį pirmadienį - birželio 29 d. – Bažnyčia liturgijoje švęs Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Šventė neprivaloma Bažnyčios nariams, todėl pamaldos katedroje - šiokiadienių tvarka. Šią dieną tikintieji aplankę katedrą, Bažnyčios nurodytomis sąlygomis, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

Liepos 1 - 12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje, Telšių vyskupijoje, vyks didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, o liepos 5 – 12 dienomis Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijoje, palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Atlaidų tvarkaraščiai - katedros skelbimų stende.

Klebonas