SKELBIMAI KAIŠIADORIŲ KATEDROJE 2015-09-27

Dėl Rožinio pamaldų spalio mėnesį.  Bažnyčia spalio mėnesį kviečia tikinčiuosius kasdien melstis rožinį. Rožinį dera melstis drauge bažnyčioje, su šeimos nariais namuose ar kitoje maldingoje draugijoje, taip pat privačiai. Katedroje rožinio pamaldos šiokiadieniais – pusė valandos prieš Mišias vakare, o sekmadieniais - prieš Sumą.  Kiekvieną spalio sekmadienį, kaip kasmet, Guronyse (kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškėje)  vyks Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles. Pamaldų pradžia - 15.30 val., po rožinio maldos – šv. Mišios Guronių šv. Juozapo koplyčioje. Kviečiame dalyvauti.                                

Dėl pamaldų laiko pasikeitimo. Nuo spalio 1 dienos katedroje keisis šv. Mišių vakare laikas - Mišios bus švenčiamos 18 val. (vieną valandą ankščiau).

Dėl Rožančinės ir šv. Faustinos atlaidų. Spalio 4 d. - ateinantį sekmadienį – 10 ir 12 val. katedroje bus švenčiami Rožinio Švč. Mergelės Marijos - Rožančinės ir šv. Faustinos atlaidai, po sumos Mišių - procesija. 10 val., Mišias švęs Vyskupas ordinaras. Visus parapijiečius, o ypač parapijos Gyvojo rožinio brolijos narius bei Gailestingumo vainikėlio maldos mylėtojus, kviečiame dalyvauti atlaiduose. Šv. Faustinos atlaidai katedros Dievo gailestingumo koplyčiai buvo suteikti šiais metais, koplyčioje pastoviam garbinimui išstačius šventosios Faustinos relikviją ir paveikslą, jos minėjimo diena – spalio 5-ąją. Rožinio Švč. Mergelę Mariją bažnyčia mini spalio 7 d.

Dėl automobilio pašventinimo. Šiandien - rugsėjo 27 d. - Lietuvoje minint Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną, šventinamos tikinčių transporto priemonės – automobiliai. Dėl automobilio pašventinimo prašome po pamaldų (bažnyčios raštinėje) kreiptis į parapijos kleboną.