Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2016-02-14)

Dėl Vasario 16-osios

Vasario 16-ąją, šį antradienį, Lietuvoje švenčiama Nepriklausomybės diena, privaloma valstybinė šventė.  Tą dieną katedroje šv. Mišios už Tėvynę bus švenčiamos 12 val. Kviečiame dalyvauti.

Vasario 16-osios išvakarėse, šį pirmadienį, kaip kasmet, Kruonyje vyks Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas, kur 1946 m. vasario 15 d. buvo nužudyti partizanai – kovotojai už Lietuvos laisvę. Minėjimas prasidės 17 val. šv. Mišiomis Kruonio parapijos bažnyčioje.

 

Dėl Gavėnios laiko

Praėjusį trečiadienį - vasario 10 d. - Pelenų dieną Bažnyčioje prasidėjo Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Primename, jog šiam laikui būdinga rimtis ir pasninkas, tikintiesiems derėtų atlikti išpažintį – dalyvauti Atgailos pamaldose, kurios katedroje numatytos kovo 13 d., 16 val., daugiau pasimelsti. Gavėnios metu taip pat dera dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks kiekvieną gavėnios penktadienį – 17:30 val.  Kviečiame dalyvauti.

 

Klebonas