Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2016-03-20

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių Išganymo slėpinių šventimui.

-  Didįjį ketvirtadienį Krizmos - aliejų šventinimo Mišios katedroje - 10 val. (šias Mišias švenčia vyskupas, kartu su vyskupijos kunigais; kunigai tą dieną atnaujina kunigystės pažadus, o tikintieji kviečiami melstis už kunigus bei šventinami sakramentų šventimui skirti aliejai);

-   Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.;

-   Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldos - 18 val. (transliuos 'Marijos radijas'); po to katedroje vyks Kryžiaus kelio pamaldos – po jų bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai; Didįjį šeštadienį kviečiame parapijiečius (popietiniu laiku) aplankyti Kristaus kapą katedroje ir pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento;

-    Didįjį šeštadienį Velyknakčio pamaldas - 21 val.;

-    Velykų iškilmės I dieną (sekmadienį) iškilmingos šv. Mišios ir Eucharistinė procesija - 8 val. Per Velykas dar bus švenčiamos Mišios 12 ir 18 val. Kviečiame dalyvauti.

 
      Verbų sekmadienį prieš Mišias tikintieji galės įsigyti parapijos jaunimo paruoštas verbas; surinktos aukos už įsigytas verbas bus skirtos jaunimo kelionei į pasaulines Jaunimo dienas Krokuvoje, kurios vyks šių metų liepos mėnesį. 

Klebonas