Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2019-04-28

 

1. Šį - balanžio paskutinį sekmadienį, Bažnyčia mini Gyvybės dieną. Šio minėjimo tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei. Taip pat šią dieną kviečiama melstis intencija, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties bei ryžto visu gyvenimu skleisti gyvybės žinią.

 

2. Ateinantį - pirmąjį gegužės sekmadienį, Lietuvoje minima Motinos dienaMotinos dieną šv. Mišios katedroje bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvas Motinas, joms teikiamas palaiminimas; už mirusias motinas šv. Mišios bus švenčiamos pirmadienį po Motinos dienos - 8.30 ir 18 val.

 

3. Gegužės 1 d. pradėsime Gegužines pamaldas, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei. Gegužinės pamaldos katedroje - šiokiadieniais pusę valandos prieš Mišias vakare – 17.30 val., o sekmadieniais – pusę valandos prieš sumą (11.30 val.). Kviečiame dalyvauti!

 

 Kiti skelbimai:

Kaišiadorių vyskupas emeritas kviečia kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį dalyvauti Mišiose ir gegužinėse pamaldose Guronyse, Rožinio slėpinių kelio šv. Juozapo koplyčioje, pamaldų pradžia - 15.30 val., žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/izymybes/rozinio-parkas/ 

 

Klebonas