Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2019-06-02

 

A) Šį - pirmąjį birželio sekmadienį – minime Tėvo dieną.

 Šį sekmadienį šv. Mišios katedroje švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius tėvus, o už mirusius – rytoj - pirmadienį po Tėvo dienos (8.30 ir 18 val.).

 

B) Birželio 1 d. pradėjome Birželines pamaldas, skirtas Jėzaus Širdies garbei.

 Birželinės pamaldos katedroje: šiokiadieniais - prieš Mišias - 17.30 val., o sekmadieniais - prieš Sumą - 11.30 val. Kviečiame dalyvauti.

 

C) Ateinantį sekmadienį - birželio 9 d. - Sekmines, Šv. Dvasios atsiuntimo šventė liturgijoje.

 Sekminių vigilijai skirta programa Katedroje prasidės šeštadienį - birželio 8 d. - 19 val. - Šlovinimas, giesmės ir Švč. Sakramento adoracija, kuri truks iki ryto. Kviečiame dalyvauti.

 Primename, jog devynias dienas prieš Sekmines, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien (privačiai ar kartu) melstis į Šventąją Dvasią. Ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj bendruomeninės maldos.

 

D) Šį sekmadienį - birželio 2 d. -  per Šeštines, tuo pačiu minima Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių dienaKomunikuoti – tai bendrauti, pranešti, dalintis žiniomis. Šią dieną Bažnyčia meldžiasi už visus žiniasklaidos darbuotojus, taip pat krikščioniškos, kurie perduoda mums įvairias - ir tikėjimo žinias. Popiežiaus laiškas Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga, žr. katalikai.lt

 

Klebonas