Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2019-06-23)

 

A) Birželio 24 d. Bažnyčia liturgijoje švęs šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventę. Ši šventė neprivaloma, todėl pamaldos katedroje - šiokiadienių tvarka. Tą dieną kviečiame pasimelsti už vyskupijos Ganytoją – vyskupą Joną, šventojo globėjo dienos proga.

 

B) Ateinantį penktadienį Bažnyčia liturgijoje švęs Jėzaus Širdies šventę; tą dieną, kaip yra kvietęs Popiežius Benediktas XVI, dera pasimelsti už kunigų šventėjimą. Pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka.

 

C) Birželio 29 d. Bažnyčia liturgijoje švęs Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventę. Ši šventė neprivaloma, todėl pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka. Tą dieną tikintieji aplankę katedrą, Bažnyčios nurodytomis sąlygomis, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

 

D) Ateinantį sekmadienį katedroje bus daroma rinkliava Apaštalų Sosto reikmėms – Popiežiaus labdaringai veiklai paremti. Tokios rinkliavos per Petrines arba artimiausia šventei sekmadienį daromos daugumoje pasaulio bažnyčių.

 

E) Kiti skelbimai:

 - Atkreipiame dėmesį, jog paskelbus Palaimintuoju Mykolą Giedraitį, Videniškių parapijos bažnyčioje (Molėtų r.), kur išstatyta pastoviam garbinimui palaimintojo relikvija, kiekvieno mėnesio 4 d. 12 val. švenčiamos Mišios aukotojų intencija, meldžiam Palaimintojo užtarimo. Kviečiame apsilankyti.

- Kaišiadorių katedroje, kur ilsisi Palaimintojo Teofiliaus palaikai, jo garbei skirtoje koplyčioje, kiekvieną sekmadienį švenčiamos pamaldos - vakarai su pal. Teofiliumi - 17 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija, 18 val. - šv. Mišios aukotojų intencija. Kviečiame dalyvauti.