Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2019-07-28)

Rugpjūčio 4 d. - ateinantį sekmadienį - Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Kristaus Atsimainymo - bažnyčios titulo šventė ir parapijos atlaidai.

 

Atlaidų dieną pamaldų tvarka katedroje:

 -  10 val. Mišių nebus, nuo 10 iki 12 val. katedroje vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių.

 -  12 val. - atlaidų Mišias celebruos kun. Ričardas Doveika (iš Vilniaus), po Mišių – Eucharistinė procesija šventoriuje ir agapė pievelėje prie klebonijos - gros kapela, parapijos klebonas vaišins žuviene. Kviečiame dalyvauti! (Renginio metu bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti kaisiadoriuparapija.lt, teofilius.lt ar kitose internetinėse svetainėse).

- Rugpjūčio 4 d. Katedroje šv. Mišios dar bus švenčiamos 8 ir 18 val.