Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2019-09-15

Dėl Popiežiaus vizito metinių

Kaišiadorių vyskupo nurodymu, minint Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje pirmąsias metines visose Kaišiadorių vyskupijos parapijų bažnyčiose rugsėjo 22 d. (ateinantį sekmadienį) bus švenčiamos Mišios prašant reikalingų Dievo malonių Šv. Tėvui, taip pat bus meldžiamasi, kad Viešpats subrandintų vizito vaisius, o Popiežiaus žodžiai rastų konkrečią išraišką tikinčiųjų asmeniniame ir bendruomenių gyvenime.

Iškilmingos šv. Mišios, vadovaujant vyskupui Ordinarui,  ateinantį sekmadienį 10 val. bus švenčiamos ir Kaišiadorių katedroje. Kviečiame dalyvauti!

 

Dėl programos vaikams

Patys mažiausieji 3-6 metų Kaišiadorių parapijiečiai kviečiami lankyti Gerojo Ganytojo katechezes. Susitikimai vyks kartą per savaitę Sielovados centre – Birutės g. 9. Vaikų tėvelius ir visus, kam įdomi ši programa, rugsėjo 22 d. (sekmadienį) po 12 val. Mišių kviečiame į šios programos pristatymą, kuris vyks Sielovados centre, III a. salėje.

 Programą kuruoja vyskupijos Katechetikos centras, ves - Silvija Lisauskienė. Informaciją apie programą taip pat galima rasti katedros skelbimų stende ir parapijos internetiniame puslapyje. Kviečiame dalyvauti!

 

Klebonas.