Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2020-01-01

1. Sausio 5 d. (ateinantį sekmadienį) 18 val. katedroje – pal. Teofiliaus koplyčioje šv. Mišias celebruos ir homiliją sakys kunigas Zdzisław Kijas, buvęs palamintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatorius – darbo (baigiamosios dalies) vadovas. Šis kunigas dirba Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, redaguoja pasiekusias kongregaciją būsimų palaimintųjų bylas iš Rytų Europos. Jis yra kilęs iš Lenkijos, taigi, pažysta šių kraštų kultūrinį ir istorinį kontekstą. Šia proga, katedroje bus galima įsigyti jo parašytą knygą „Radau perlą“, išverstą į lietuvių kalbą, kurią platina leidykla „Katalikų pasaulis“. (Kunigas Zdzisław Kijas jau yra lankęsis Kaišiadoryse 2017 m., vasarą), žr., plačiau - https://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;930

 

2. Trijų Katalikų šventė - sausio 6 d. Nuo šiol ši šventė nebus kilnojama į sekmadienį - kaip buvo iki šiol Lietuvoje.