Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2020-01-19)

 

1. Kaip kasmet, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius sausio 18 - 25 d., visą savaitę, bažnyčioje ar privačiai kasdien melstis už krikščionių vienybę – kad „būtų vienas ganytojas ir viena avidė“ kaip skelbia Evangelija; katedroje šia intencija melsimės šv. Mišiose. Už šią maldą, meldžiantis bažnyčioje, įprastomis sąlygomis pelnomi Visuotiniai atlaidai.

2. Sausio 26 d. (ateinantį sekmadienį) Bažnyčia švęs Dievo Žodžio sekmadienį. Popiežius Pranciškus, nuo šiol kasmet - trečiąjį Liturginių metų sekmadienį, kviečia tikinčiuosius iškilmingai - Liturgijoje pagerbti Šv. Raštą ir skirti jam didesnį dėmesį kasdienybėje - kad būtų skaitomas, skelbiamas, apmąstomas ir taptų tikinčiųjų maldos šerdimi kaip sako šv. Jeronimas – „Kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“.

- Šia proga katedroje, švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį, Mišių liturgijoje prie altoriaus Evangelijų knyga bus atnešta iškilmingiau - procesijos būdu, perskaičius sekmadienio Evangeliją - bus laiminama su knyga, po to ji bus padėta iškilesnėje - matomoje vietoje.

- Ateinantį sekmadienį taip pat bus šventinamos Šv. Rašto knygos - tikinčiųjų turimos ar naujai įsigytos. Prašytume jas atsinešti į bažnyčią - bus šventinamos per Mišias. Bibliją Kaišiadorių parapijoje galima įsigyti Vyskupijos sielovados centre - Birutės g. 9.

Dievo Žodžio sekmadienį "Marijos radijas" iš Kaišiadorių katedros transliuos Dievo žodžio pamaldas, pradžia 14 val. Prie išstatyto Švč. Sakramento bus meldžiamasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda, skaitoma Evangelija. 18 val. pal. Teofiliaus koplyčioje bus švenčiamos Mišios, celebruos Kaišiadorių vyskupas. Dievo žodžio sekmadienį bendros maldos intencija: kad Dievo Žodžio galia išvaduoti iš bet kokio nerimo galėtume su nauju ryžtu žengti krikščioniškosios mokinystės – Evangelijos keliu.   

Kaišiadorių parapija