Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2020-01-26)

 

1. Vasario 2 d. - sekmadienį - Bažnyčia švęs Grabnyčias, Kristaus Paaukojimo šventę liturgijoje. Šia proga Bažnyčia kviečia melstis už pašvęstuosius ir pašaukimus vienuoliškam gyvenimui. Kaip priimta nuo seno, Grabnyčių dieną pamaldose bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos žvakės – grabnyčios. Pašventinta žvakė krikščioniui yra Kristaus pergalės prieš mirtį ir tamsą simbolis, išsklaidantis neviltį bei simbolizuoja patį krikščionį, šviečiantį gerais darbais, liudijantį Evangelijos dvasią.

 

3. Ateinantį sekmadienį - vasario 2. d. - Kaišiadorių vyskupas suteiks Diakono šventimus Kaišiadorių vyskupijos seminaristui Gintui PETKEVIČIUI, kilusiam iš Kaišiadorių parapijos.  Diakono šventimų Mišios katedroje - po pietų - 14 val. Šia proga Bažnyčia kviečia maldai už šventinamąjį ir pašaukimus Kunystės tarnystei.

 

Kaišiadorių parapija