Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2020-05-17)

 

   Gegužės 24 d. - sekmadienį - Bažnyčia liturgijoje švęs ŠEŠTINES - Viešpaties žengimo į dangų šventę. Gegužės 31 d. – SEKMINĖS – Šv. Dvasios atsiuntimo šventė liturgijoje.

Šv. Mišios katedroje: sekmadieniais - 8, 10, 12 ir 18 val., šiokiadieniais - 8.30 ir 18 val. Prieš Mišias klausoma išpažinčių! 

Pastaba. Karantino laiku neorganizuojamos procesijos, dalyvaujantiems pamaldose privalu dėvėti veido kaukes ir laikytis atstumo nuo kitų - bent 1 m. (išskyrus šeimos narius). Kol tęsiasi karantinas, sekmadieniais nėra pareigos privalomai dalyvauti Mišiose bažnyčioje. Šią pareigą galima išpildyti ir nuotoliniu būdu - per radiją ar televiziją. Velykinei išpažinčiai skirtas laikas tęsiasi iki Petrinių - birželio 29 d.

 Kaišiadorių parapija