Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2020-05-31)

 

1. Ateinantį - 1-ąjį birželio sekmadienį - Bažnyčia liturgijoje švęs Švč. Trejybės šventę.

 

2. Lietuvoje 1-ąjį birželio sekmadienį minima Tėvo diena. Tėvo dieną šv. Mišios katedroje bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius tėvus ir laiminami tėvai, o už mirusius - pirmadienį (birželio 8 d.) po Tėvo dienos.

 

3. Birželio mėnesį Bažnyčioje Lietuvoje tradiciškai švenčiamos birželės pamaldos, skirtos Jėzaus Širdies garbei. Šios pamaldos katedroje: šiokiadieniais - Mišių metu - 18 val., o sekmadieniais - per Sumą - 12 val. 

 

4. Birželio 13 ir 14 d. (per Devintines) katedroje bus švenčiamas palaimintojo Teofiliaus Matulionio kasmetis minėjimas liturgijoje. Pamaldos - sekmadienių tvarka (tikslesnė programa bus paskelbta vėliau).

 

5. Nuo ateinančio ketvirtadienio (birželio 4 d.) katedroje atnaujinama tylioji Švč. Sakramento adoracija. Adoracija vyks kiekvieną ketvirtadienį Dievo Gailestingumo koplyčioje, pradžia - po šv. Mišių ryte iki 18 val. Šv. Mišių.

 

6. Lietuvos vyskupai atkreipia tikinčiųjų dėmesį, kad nors epidemija ir atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Tikintieji, dalyvaudami pamaldose turi laikytis visų saugumo reikalavimų, nustatytų mūsų krašte: dėvėti kaukes, laikytis atstumo nuo kitų - ne mažiau 1 m., dezinfekuoti rankas, Komuniją priimti į rankas. Tie, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. 

 

Kaišiadorių parapija