Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2020-06-07)

1. Birželio 13 ir 14 d. - per Devintines - katedroje bus švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio kasmetinis minėjimas liturgijoje. Tomis dienomis kviečiame melstis, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume reikalingų malonių.

- Birželio 13 d. (šeštadienį) šv. Mišios katedroje - 10, 12 ir 18 val. Po pietų – nuo 14 val. – Rožinio malda, Gailestingumo vainikėlis ir Švč. Sakramento adoracija, kuri truks iki 18 val. Mišių.

- Birželio 14 d. (sekmadienį) - per Devintines, šv. Mišios katedroje: 10, 12 ir 18 val. Po pietų - nuo 13 val. - Rožinio malda, Gailestingumo vainikėlis ir Švč. Sakramento adoracija, kuri truks iki 18 val. Mišių. Sekmadienį (birželio 14 d.)  8 val., šv. Mišių nebus.

- Pamaldas sekmadienį transliuos Marijos radijas. Programa: žr. Kaišiadorių vyskupijos naujienos.

 

2. Ateinantį sekmadienį Visuotinė Bažnyčia švęs Dievo Kūno ir Kraujo šventę liturgijoje - Devintines. Per Devintines, po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė procesija katedros šventoriuje, sustojant prie papuoštų altorėlių ir klausantis Evangelijos eucharistijos tema. Dėl karantino, procesijoje nebus nešamos vėliavos, baldakimas bei kiti procesijos reikmenys. Sumos Mišioms (12 val.) vadovaus svečias vyskupas - kardinolas Sigitas Tamkevičius iš Kauno.

 

3. Birželio 14 d. Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena (sovietinio laikotarpio tremtys). Tą dieną kviečiame pasimelsti už Tėvynę.

 

4. Lietuvos vyskupai atkreipia tikinčiųjų dėmesį, kad nors epidemija ir atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Tikintieji, dalyvaudami pamaldose turi laikytis visų saugumo reikalavimų, nustatytų mūsų krašte: dėvėti kaukes, laikytis atstumo nuo kitų - ne mažiau 1 m., dezinfekuoti rankas, Komuniją priimti į rankas. Tie, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. 

 

Pastaba. Renginių metu gali būti fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginių nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti kaisiadoriuparapija.lt, teofilius.lt, Kaišiadorių parapijos ir Teofiliaus facebook"uose ar kitose internetinėse svetainėse.

 

Kaišiadorių parapija