Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2020-06-21)

 

1. Atkreipiame parapijiečių dėmesį, kad ateinantį sekmadienį - birželio 21 d., šv. Mišių 8 ir 12 val. katedroje nebus. 12.30 val. - šv. Mišias iš Kaišiadorių katedros transliuos LRT - Lietuvos televizija. Celebruos - Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS. Kviečiame dalyvauti šiose Mišiose! (Tiesioginė šv. Mišių transliacija.)

2. Pranešame, jog šių metų liepos 5 d. (15 val.) - sekmadienį - katedroje Kaišiadorių vyskupas suteiks Kunigystės šventimus Gintui PETKEVIČIUI, Kaišiadorių vyskupijos diakonui, atliekančiam tarnystę Birštono parapijoje, kilusiam iš Kaišiadorių parapijos. Šia proga, Kristų tikintieji kviečiami pasimelsti už šventinamąjį bei turi pareigą, iki Šventimų datos, pranešti vietos Ordinarui apie žinomas Šventimų kliūtis.

 

Kaišiadorių parapijos klebonas