Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2020-11-22

Dėl Advento laiko

Ateinantį sekmadienį - lapkričio 29 d. - prasideda Advento laikas Bažnyčioje ir Nauji liturginiai metai

Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti - daugiau pasimelsti, neapleisti gerųjų darbų kūnui ir sielai. Sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios - rarotos katedroje bus švenčiamos 8 val., o prieš Mišias - pusę valandos - giedamos Marijos valandos.

Advento metu - po pamaldų katedroje - parapijiečiai galės įsigyti "Gerumas mus vienija" akcijos žvakelių, kurių lėšos bus skiriamos vargstančiųjų paramai. Taip pat bus galima įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčioms.