Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2020-11-29

 

Dėl Advento laiko

         Lapkričio 29 d. prasideda Advento laikas Bažnyčioje ir Naujieji liturginiai metai. Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – daugiau pasimelsti, pagal galimybes atlikti išpažintį, neapleisti gerų darbų sielai ir kūnui.

Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos 8 val. Pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos.

Advento metu - po pamaldų katedroje - parapijiečiai galės įsigyti pašventintų Kalėdaičių kūčioms.

 

Dėl akcijos "Gerumas mus vienija"

Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”. Caritas per šį Adventą prašo už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Šias žvakeles Kaišiadorių parapijoje bus galima įsigyti po pamaldų katedroje.

 

Dėl pratęsto karantino

Lietuvos vyriausybei pratęsus karantiną šalyje iki gruodžio 17 d., Lietuvos vyskupai tokiam pačiam laikotarpiui pratęsia tikinčiųjų skaičiaus ribojimą šv. Mišiose bei kitus apribojimus, galiojančius nuo lapkričio 4 d., tai yra:

-  tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių - ne mažesnis kaip 2 m atstumas tarp asmenų, išskyrus šeimos narius; 

- jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, prašoma susilaikyti nuo Eucharistijos šventimo bažnyčioje, o šv. Mišiose dalyvauti likus namie ir naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.