Skelbimai Kaišiadorių katedroje, 2021-04-25

 

1. Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje minima Motinos dienaMotinos dieną šv. Mišios katedroje - 8, 10 ir 12 val. - bus švenčiamos už gyvas Motinas, o už mirusias - aukotojų intencija - pirmadienį po Motinos dienos - 8:30 ir 18 val. ir antradienį - 8:30 val. Pirmadienį (po Motinos dienos) 16:30 val. bus giedamas katedroje Rožinis už mirusias motinas.  

 

2. Gegužės 1 d. pradėsime Gegužines pamaldas, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei. Gegužinės pamaldos katedroje - šiokiadieniais 18 val., o sekmadieniais – 12 val. Pamaldos bus jungiamos su Mišiiomis kaip pridėtinės maldos. Kviečiame dalyvauti!

 

3. Kiekvieną gegužės sekmadienį Gegužinės pamaldos bus švenčiamos ir Guronyse, Rožinio slėpinių kelio šv. Juozapo koplyčioje. Šv. Mišios - 15:30 val., po Mišių - Marijos litanija. Kviečiame dalyvauti!

 

Kaišiadorių parapijos klebonas