Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2021-05-30

A) Ateinantį - birželio pirmąjį sekmadienį – Devintinės – Dievo Kūno ir Kraujo šventė Liturgijoje ir maldų už Tėvus diena. Per Devintines, po sumos Mišių, kviečiame dalyvauti procesijoje su Švč. Sakramentu katedros šventoriuje.

Ateinantį sekmadienį šv. Mišios katedroje - 8, 10 ir 12 val. - bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius tėvus, o už mirusius - šv. Mišios bus švenčiamos pirmadienį - po Tėvo dienos - 8.30 ir 18 val.

 

B) Birželio 1 d. pradėsime Birželines pamaldas, skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos katedroje: šiokiadieniais - po Mišių 18 val., o sekmadieniais - po sumos Mišių. Kviečiame dalyvauti.

 

C) Birželio 13 ir 14 dienomis katedroje bus iškilmingai švenčiamas Palaimintasis Teofilius Matulionis, vyskupas ir kankinys. Programa - žr. Kaišiadorių vyskupijos naujienos -  Naujienos (lcn.lt) Kviečiame dalyvauti.

 

Kaišiadorių parapijos klebonas