Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2022-11-20

 

Dėl Advento laiko

Lapkričio 27 d. prasideda Advento laikas Bažnyčioje ir Nauji liturginiai metai.

Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – daugiau pasimelsti, atlikti išpažintį, vengti perdėto dėmesio pramogoms, neapleisti gerų darbų.

Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos 8 val. Pusę valandos prieš Mišias bus giedamos Marijos valandos, taip pagerbiant Dievo Motiną, kuri pagimdė žmonijai Išganytoją.

Advento metu, po pamaldų katedroje, parapijiečiai galės įsigyti pašventintų Kalėdaičių kūčioms. Aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui.