Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2023-05-28

 

A) Lietuvoje birželio 1-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena. Tėvo dieną - birželio 4 d. šv. Mišios katedroje (8, 10 ir 12 val.) bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius tėvus ir laiminami tėvai, o už mirusius - pirmadienį po Tėvo dienos - birželio 5 d. (8.30 ir 18 val.)

B) Birželio mėnesį Bažnyčia Lietuvoje švenčia Birželines pamaldas, skirtas Jėzaus Širdies garbei. Šios pamaldos katedroje: šiokiadieniais – po šv. Mišių vakare (18 val.), o sekmadieniais - po Sumos Mišių (12 val.)

C) Birželio 14 d. katedroje bus švenčiamas palaimintojo Teofiliaus Matulionio kasmetinis minėjimas liturgijoje. Šiemet sukanka 150 metų nuo Palaimintojo gimimo. Šventės programa skelbiama parapijos svetainėje.