Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2023-10-22

 

Dėl Mišių už mirusį kunigą

Šių metų spalio 14 d. Vokietijoje mirė ilgametis Kaišiadorių vyskupijos bičiulis ir rėmėjas kunigas dr. Gerhard Nachtwei, sulaukęs  79 metų amžiaus.

Kunigas G. Nachtwei ilgus metus palaikė glaudžius ryšius su Kaišiadorių vyskupija, pakviestas tuomečio Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio. Nuo 1992 m., pradžioje kaip Magdeburgo vyskupijos jaunimo sielovadininkas, kasmet lankydavosi Lietuvoje – su grupe palydovų vesdavo teminius seminarus Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams, religinio ugdymo programas parapijų jaunimui ir vaikams, organizuodavo stovyklas, su dideliu pasišventimu dalijosi Vokietijos katalikų tikybine patirtimi, metodine medžiaga ir priemonėmis, žr. plačiau: https://kaisiadoriuvyskupija.lt/mire-ilgametis-kaisiadoriu-vyskupijos-biciulis-ir-remejas-kunigas-dr-gerhard-nachtwei-magdeburgo-vyskupija/.

Katedroje spalio 22 d. 12 val. Šv. Mišias už mirusį kunigą celberuos Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulais. 

 

Dėl Visų šventųjų ir Vėlinių 

Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų šventė liturgijoje; šv. Mišios katedroje – 10 val. ir vakare - 18 val. – už mirusiuosius aukotojų intencija. Lapkričio 1 d. šv. Mišios už mirusiuosius taip pat bus švenčiamos ir Kaišiadorių kapinėse - 15 val.

Lapkričio 2 d. - Vėlines – mirusiųjų minėjimo diena liturgijoje; šv. Mišios katedroje už mirusiuosius – 10 ir 18 val. 

Vardines aukas Šv. Mišioms už mirusiuosius, kurios bus švenčiamos Vėlinių aštuondienyje katedroje, galima palikti raštinėje (katedroje). Kitas - paaukoti į aukų dėžutę Vėlinių aštuondienio pamaldose. 

Vėlinių aštuondienyje tikintieji, jei dalyvauja Mišiose už mirusius ir priima Šv. Komuniją, pamaldžiai aplankę kapines - ten pasimeldę, gali pelnyti atlaidus mirusiųjų naudai.

 

Parapijos klebonas