Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2023-10-29

 

Dėl Visų šventųjų ir Vėlinių

Lapkričio 1 d. (trečiadienį) - Visų šventųjų šventė liturgijoje; šv. Mišios katedroje – 10 val. ir vakare - 18 val. – už mirusiuosius aukotojų intencija. Lapkričio 1 d. šv. Mišios už mirusiuosius taip pat bus švenčiamos ir Kaišiadorių kapinėse - 15 val.

 

Lapkričio 2 d. (ketvirtadienį) - Vėlines – mirusiųjų minėjimo diena liturgijoje; šv. Mišios katedroje už mirusiuosius – 10 ir 18 val. Rožinis – 16:30 val.

Šv. Mišios už mirusius Vilkiškių kapinių koplyčioje - 14 val.

 

Vardines aukas Šv. Mišioms už mirusiuosius, kurios bus švenčiamos Vėlinių aštuondienyje katedroje, galima palikti raštinėje (katedroje). Kitas - paaukoti į aukų dėžutę Vėlinių aštuondienio pamaldose.

Vėlinių aštuondienyje tikintieji, jei dalyvauja Mišiose už mirusius ir priima Šv. Komuniją, pamaldžiai aplankę kapines - ten pasimeldę, gali pelnyti atlaidus mirusiųjų naudai.