Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2024-05-26

 

A) Ateinantį sekmadienį - birželio 2 d. - Bažnyčia švęs DevintinesKristaus Kūno ir Kraujo šventę liturgijoje. Ta proga, katedroje bus daroma Eucharistinė procesija po šv. Mišių 12 val.

 

B) Lietuvoje birželio 1-ąjį sekmadienį minima Tėvo dienaTėvo dieną - ateinantį sekmadienį (birželio 2 d.) - šv. Mišios katedroje bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius tėvus ir laiminami tėvai, o už mirusius - pirmadienį (birželio 3 d.) -  po Tėvo dienos.

 

C) Birželio mėnesį Bažnyčia Lietuvoje švenčia Birželines pamaldas, skirtas Jėzaus Širdies garbei. Šios pamaldos katedroje: šiokiadieniais – pusę valandos prieš Mišias vakare (17.30 val.), o sekmadieniais - per Sumą (12 val.). Kviečiame dalyvauti!

 

D) Birželio 14 ir 16 dienomis (penktadienį ir sekmadienį) katedroje bus iškilmingai švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimas liturgijoje. Pamaldų tvarka bus paskelbta vėliau.