Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje (2019-03-10)

 

1. Šį pirmadienį - kovo 11-oji - Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena. Ta proga kviečiame pasimelsti už Tėvynę. Katedroje šia intencija šv. Mišiose - 12 val.

2. Neokatechumeninio kelio bendruomenė nuo ateinančio antradienio vėl kviečia parapijiečius kartu melstis – kalbėti Liturgines Dievo tautos valandas – Ryto maldą. Pradžia – 7.30 val. - prieš pradedant dienos darbus, vieta - Vyskupijos sielovados centras – Birutės g. 9.

3. Ateinantį sekmadienį - kovo 17 d. - 12 val. katedroje švęsime Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos globėjo atlaidus. Šv. Mišias celebruos Kaišiadorių vyskupas emeritas. Ta proga kviečiame tikinčiuosius pasimelsti už vyskupiją – jos Globėjo šventės proga ir už vyskupą emeritą Juozą, šį mėnesį minintį kunigystės 55 metų ir vyskupystės 30 metų sauktis.

 4. Kaip kasmet, per gavėnią, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius atgailai - atlikti metinę išpažintį. Katedroje šia galimybe visų pirma prašome pasinaudoti sekmadieniais, kur prieš Mišias vakare - nuo 17 iki 18 val. - klausoma išpažinčių ir yra dvasinio pokalbio galimybė (su kunigu ar vienuoliu). Gavėnios  laiku taip pat kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyksta penktadieniais - 17.30 val. - prieš Mišias vakare.

Klebonas