Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje – 2020-02-23

 

1. Šį trečiadienį - Pelenų diena. Pamaldos katedroje - 10 ir 18 val. Pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais.

Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas. Kas tai? Pasninkas - kai nevalgoma mėsos ir tik kartą per dieną sočiau prisivalgoma (kitus kartus tik užkandama). Pasninko privalu laikytis asmenims nuo 18 iki 60 m., amžiaus. Susilaikymas tik nuo mėsiškų valgių, būdingas ir visais metų penktadieniais – jo privalu laikytis asmenims nuo 14 amžiaus. Toks - fizinis kūno apmarinimas krikščionybėje savaime nėra tikslas, bet turi ugdyti dvasinį apsimarinimą, kai ko nors atsisakoma dėl aukštesnių - krikščioniškųjų vertybių, artimo mielės, gailestingumo darbų - kaip liudija mums Kryžiaus slėpinys.

   Pelenų dieną Bažnyčioje prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Gavėnios laiku kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks gavėnios penktadieniais – 17.30 val., ir sekmadieniais – 11.30 val., taip pat atlikti prieš Velykinę išpažintį. Velykos šiemet - balandžio 12 d.

 

2. Ateinantį – 1 Gavėnios sekmadienį, Bažnyčia Lietuvoje minės Maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Šiais metais kviečiama atminti lietuvius, puoselėjusius lietuvybę išeivijoje Lietuvos okupacijos metais ir padėjusius atkurti Nepriklausomybę, kurios 30-metį šiemet minėsime kovo 11 d.

 

3. Kovo 4 d., kaip kasmet, Bažnyčia Lietuvoje švęs šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, šventę liturgijoje.

 

Kaišiadorių parapija